امروز سه شنبه 29 بهمن

 • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

 • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
 • تقویم همایش
 • شروع همایش :
 • 18 مهر ماه 1396 ساعت 09:08
 • پایان همایش :
 • 30 آذر ماه 1396 ساعت 09:08
 • شروع ثبت نام :
 • 18 مهر ماه 1396 ساعت 09:08
 • پایان ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه ها:
 • 21 آذر ماه 1396 ساعت 16:08
 • شروع ارسال مقالات :
 • 18 مهر ماه 1396 ساعت 09:08
 • پایان ارسال مقالات :
 • 08 آذر ماه 1396 ساعت 08:08
 • شروع داوری :
 • 08 آذر ماه 1396 ساعت 09:08
 • اعلام نتایج داوری :
 • 15 آذر ماه 1396 ساعت 09:08