امروز سه شنبه 29 بهمن

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
  • اطلاعات تماس با همایش
  • تلفن :
  • 031-53292082-53292079
  • ایمیل :
  • وب سایت :
  • http://seminar.iaush.ac.ir/portal/main/r/?lan=1