امروز سه شنبه 29 بهمن

 • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

 • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
 • محور های همایش
 • مهندسی شیمی
 • شیمی
 • فیزیک - اپتیک و لیزر
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی مواد
 • مهندسی مکانیک - مکانیک خودرو
 • علوم سیاسی و روابط بین الملل
 • مترجمی و آموزش زبان انگلیسی
 • روان شناسی
 • معارف اسلامی و تاریخ
 • صنایع غذایی
 • حقوق
 • گیاهان دارویی
 • بیوتکنولوژی
 • سم شناسی و نظارت بر امور دارویی