امروز سه شنبه 29 بهمن

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
  • جزئیات خبر

انتخاب پژوهشگران برتر

:::آرشیو:::


کد : 728

 جهت انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه  آندسته از دانشجویانی که دارای فعالیت پژوهشی شامل :

مقالات چاپ شده در مجلات 

 مقالات ارائه شده در سمینارها 

و یا ثبت اختراع - چاپ کتاب - کسب مقام در جشنواره های معتبر ملی و بین المللی هستند

مدارک خود را در اسرع وقت به حوزه معاونت پژوهشی واحد ارائه نمایند.