امروز سه شنبه 29 بهمن

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
  • جزئیات خبر

مسابقه کتابخوانی

:::آرشیو:::


کد : 727

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرضا در نظر دارد

مسابقه کتاب خوانی با جوایز ارزنده ، از کتاب

«اعتماد به نفس ،کلید موفقیت»

 برگزار نماید.علاقه مندان جهت خرید کتاب به دفتر باشگاه واقع در طبقه سوم دانشکده فنی مهندسی اتاق 422  مراجعه نمایند.