امروز سه شنبه 29 بهمن

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  • سیزدهمین همایش پژوهشی دانشگاه همزمان با هفته پژوهش سال 1396 برگزار میگردد.
  • جزئیات خبر

امتیازات شرکت در برنامه های هفته پژوهش

:::آرشیو:::


کد : 725

دانشجویان کارشناسی ارشد که در همایش هفته پژوهش با ارائه مقاله شرکت نمایند به ازای هر مقاله 0/5 نمره ودر صورت شرکت در کارگاه های هفته پژوهش  علاوه براستفاده از  تخفیف در هزینه ثبت نام ،  به ازای شرکت در هر کارگاه 0/25 ( و تا سقف 4 کارگاه ) به نمره دفاع از پایان نامه آنها افزوده خواهد شد